CAM: el Suprem no s’ha atrevit absoldre a tots perquè els cal continuar amagant l’espoli que l’Estat espanyol va fer de la caixa valenciana amb la ‘operación acordeón’ per a facilitar l’oligopoli de la banca del 78/39.

CAM: el Suprem no s’ha atrevit absoldre a tots perquè els cal continuar amagant l’espoli que l’Estat espanyol va fer de la caixa valenciana amb la ‘operación acordeón’ per a facilitar l’oligopoli de la banca del 78/39.  INFORMACIÓN d’Alacant ha estat un dels pocs mitjans que ha destacat la notícia i amb el rigor del que diu la sentència. A continuació de la notícia podeu llegir la intervenció de VBS a les Corts (2013) i el seu article ‘Ni gestió ni control, espoli’ (2015) i la notícia (també d’INFORMACIÓN en el 2016) de com el FROB va falsificar les actes de la CAM.

> Ni gestió, ni control: espoli. (març 2015)
> Intervenció en la Comissió investigació de la CAM a les Corts valencianes. (11 de març 2013)
> El FROB (Banc d’Espanya) va admetre que va falsificar les actes de la CAM. (novembre 2016)

Què fem? G. Boye reflexiona sobre la ‘violència’

En un sopar una amiga em va preguntar què és el que s’ha de fer quan el Tribunal Suprem dicti la sentència sobre el procés i, en aquell moment, no vaig tenir cap resposta concreta per donar-li, però sí que vaig tenir clar el que no s’havia de fer i, resumidament, dos van ser els meus consells: primer, no s’ha de buscar una sortida individual, per molt desitjable que sembli, perquè estem davant d’un problema col·lectiu i, segon, sigui quina sigui la decisió, sempre s’ha d’optar per una via no-violenta. Crec que aquests són els dos límits que no s’haurien de traspassar.

És temptador, molt temptador, buscar una sortida personal i, així, evitar-se una dura estada a la presó, però una solució d’aquestes característiques no només és tremendament egoista, sinó que, a més, implica una rendició personal amb efectes col·lectius. No podem oblidar que aquest només és el primer dels judicis pendents, i les aparentment possibles, però incertes, solucions individuals que ara es plantegen no seran reproduïbles més enllà de l’actual escenari i afectats… Solucionar el present per rendir el futur no és la solució.

Descartada l’opció o sortida individual, però posada com una de les línies vermelles, hem d’indagar on és o com se’ns presenta l’altre extrem del tauler: el de la mobilització. I, per això, vaig tornar a una lectura útil d’un llibre escrit fa més de 40 anys pel meu oncle Otto, germà més gran del meu pare, on trobo una sèrie de conclusions que no deixen de ser tremendament actuals i útils a l’hora d’abordar com actuar davant del que vindrà i que, per això, he cregut convenient compartir-les.

“El primer objectiu de l’acció no-violenta és la mobilització de les consciències dels oprimits o víctimes de les injustícies”

En les conclusions deia el meu oncle, a La no-violencia activa: camino para conquistar la democracia, que: “Hi ha moltes violències, però una d’elles, la injustícia, és la violència mare de totes les violències“. I que, com a contraposició a la mare de totes les violències, “la no-violència és abans que res un principi general, una idea central, una perspectiva, que defineix la direcció o sentit de la marxa, el camí important que se seguirà després de la recerca de la justícia i de la llibertat“.

Però les seves reflexions no es limitaven a això i anava encara més enllà raonant que: “El principi de no-violència es funda en una ètica social que rebutja la premissa ‘el fi justifica els mitjans’, ja que exigeix que els mitjans siguin adequats al fi”, per a la qual cosa, “la primera tasca que sorgeix de l’adopció d’aquest principi consistirà, llavors, a buscar, amb capacitat creativa, mitjans que siguin, simultàniament, eficaços i concordants, en el fons i en la forma, amb la finalitat, o, en altres paraules, eficaços i morals alhora”. Així “neixen les tècniques d’acció agrupades sota denominacions tals com ‘no-violència activa’, ‘resistència pacífica’ o altres de similars que s’han fet servir en diferents contextos”.

Vindran temps complexos i com més gran sigui la injustícia ―mare de totes les violències―, amb més força haurem d’oposar-nos a ella, però no ens confonguem: l’únic camí que no deslegitimarà ni l’acció ni els objectius perseguits serà el no-violent

Per ell, i també aquí i ara, és bo tenir present el següent: “L’abast d’aquestes tècniques o mètodes d’acció depèn molt dels actors involucrats i de la situació històrica en què es facin servir. Poden perseguir-se, en conseqüència, objectius limitats o amplis, metes de curt, mitjà i llarg termini, formant part o no d’una estratègia global de caràcter polític”.

Segueixo amb les seves conclusions: “Des del punt de vista d’una perspectiva general, és a dir, estratègica, els principis i mètodes de no-violència estan al servei de la justícia i rebutgen qualsevol forma d’opressió que s’exerceixi sobre l’ésser humà. La no-violència activa es converteix (…) en una forma que té el poble d’exercir el seu dret a rebel·lió”; que, per cert, és l’única que hi ha hagut a Catalunya.

Sobre com exercitar aquest tipus de lluita deia: “La no-violència activa té modalitats molt variades, i són les situacions històriques concretes les determinants en l’elecció dels mètodes respectius”, amb la qual cosa no hi ha un manual que ens digui què i com hem d’actuar.

Si tornem a les seves reflexions, i tenim present que la “mare de totes les violències” és la injustícia, entendrem això: “Un règim democràtic, per definició, ha d’estar envoltat en tota la seva estructura pel principi de no-violència. La no-violència activa serà feta servir aquí per perfeccionar cada vegada més la democràcia. La seva presència serà permanent i vigilant”.

Ara bé, també era conscient que “la no-violència activa no és un dogma. És una aposta, una invitació, un desafiament, llançat per posar la intel·ligència i la voluntat en la tasca de desenvolupar en plenitud totes les seves possibilitats. Pot fracassar i desembocar en un conflicte on ja no quedi espai per a ella, almenys en la seva etapa més aguda, però això tampoc no garanteix per endavant la victòria a ningú. La tasca, en qualsevol cas, no consisteix a planificar la manera d’arribar a l’enfrontament total i violent, sinó a treballar amb energia i dedicació plena per no arribar a aquest punt i, malgrat això, sortir de la situació d’injustícia que es combat”.

I aplicat al cas català, no deixa de ser interessant tenir present que “com a mètode, la no-violència activa és naturalment descentralitzada, atesa la seva senzillesa i manca d’aparatositat. Això ho posa a l’abast de qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat, sexe o condició”.

Donar una resposta guanyadora requereix una actuació reflexiva, generosa i unitària, mai individual, que permeti enfrontar la injustícia amb la fermesa d’una societat que ja ha decidit el seu camí

Quant a la priorització dels objectius, s’ha de tenir present: “El primer objectiu de l’acció no-violenta és la mobilització de les consciències dels oprimits o víctimes de les injustícies, és a dir, la seva presa de consciència de la situació que els oprimeix i que han de lluitar per acabar amb elles” i que, “com a resultat del pas anterior, especialment quan s’estén a tot el cos social, la societat entra en crisi, es posa en tensió. El conflicte derivat de la situació d’injustícia, que estava esclafat o reprimit, surt a la superfície”.

En referir-se als mitjans es basava en Maritain raonant que: “Els mitjans de la no-violència no són externs a l’home, sinó que són l’home mateix, la seva llibertat i la seva virtut. En altres paraules, és una força material el mitjà d’acció del qual és el cos humà, o, millor encara, tot l’ésser humà, cos i esperit” i que “l’exercici de la no-violència activa no acaba mentre existeixi injustícia i la llibertat humana estigui limitada per causes alienes a la seva pròpia naturalesa”.

Vindran temps complexos i com més gran sigui la injustícia ―mare de totes les violències―, amb més força haurem d’oposar-nos a ella, però no ens confonguem: l’únic camí que no deslegitimarà ni l’acció ni els objectius perseguits serà el no-violent… Però actiu i, sens dubte, aquesta forma de lluita, perquè sigui reeixida, ha d’estructurar-se sobre la confluència de les voluntats de tots, es tracta de la unitat d’acció no-violenta que és la força imparable que cap estat, per fort i organitzat que fos, no ha estat capaç de resistir.

Per tant, quan coneguem la sentència del Tribunal Suprem, hem de tenir en compte tot això i utilitzar-ho per revertir una situació injusta davant de la qual no tenen lloc, com dic, ni les sortides egoistes individuals ni les reaccions hiperventilades que portin a escenaris violents. No existeix una única resposta a com s’haurà d’actuar, però sí que hi ha una cosa clara i és allò que no s’haurà de fer sota cap concepte; això ja és un començament sobre el qual es pot, i s’ha de, construir una resposta col·lectiva que permeti oposar-nos a la més gran de les violències existents: la injustícia.

Donar una resposta guanyadora requereix una actuació reflexiva, generosa i unitària, mai individual, que permeti enfrontar la injustícia amb la fermesa d’una societat que ja ha decidit el seu camí i, per tant, el seu futur. Només des de la unitat podrem fer front als temps que venen i això implica, entre altres coses, no equivocar-se d’enemic i anteposar el col·lectiu a l’individual, el de tots al propi i la justícia a la injustícia o, dit d’una altra manera, la no-violència a la violència.

Intervenció de VBS en nom de la coalició ENV-RV/PVE en homenatge a Vicent Marco Miranda el 21 de desembre del 2014

Per la seua vigència reproduïm la intervenció de Víctor Baeta en nom de la coalició, llavors, d’ENV-RV/PVE, en l’homenatge que se li va retre a Vicent Marco Miranda el diumenge 21 de desembre del 2014, al cementeri de València. Quan el PPCV encara presidia la Generalitat i les, anomenades, esquerres valencianes feien d’oposició.

Sori (EV), Navarro (ERPV), Moya (PCPV), Baeta (RV), Cerdà (ERPV), Velasco (ENV) i asseguts Algarra (RV), Rodenes (ERPV) i darrera d'ell Toni Gisbert (ACPV)
La República Valenciana els agermana: Sòria (EV), Moyà (PCPV), Pilar Navarro (ERPV), Baeta (RV), Cerdà (ERPV), Velasco (ENV) i asseguts Algarra (RV), Ròdenes (ERPV) i darrere seu Toni Gisbert (ACPV) i entre ell i Velasco, dos companys d’Alboraia d’ERPV.

Intervenció de Víctor Baeta en nom de la coalició ENV-RV/PVE
Vicent Marco Miranda va morir el mateix any que jo vaig néixer. En 1946. Han passat 68 anys.
Quan en 1934, ara fa 80 anys, Vicent Marco Miranda es va despenjar del lerrouxisme en que havia esdevingut el seu partit, el PURA, i va fundar Esquerra Valenciana, el grau d’autogovern que desitjava per al País Valencià era (com ha dit abans Pilar Navarro) el d’un Estatut d’Autonomia. Però el Govern de la República espanyola, amb capitalitat a València, (com també ha dit abans Pilar Navarro) ho va impedir. Aquesta aspiració del valencianisme polític, assolir un Estatut d’Autonomia, es va fer realitat l’u de juliol de 1982, dins de la Constitució de 1978, amb una LOE (Llei Orgànica Espanyola) que va signar el Rei elegit per Franco.

Tenim un Estatut espanyol des de fa 32 anys. I alguns valencians, no sabem quants, constatem que aquesta Llei Orgànica que precisa sempre de l’aprovació del parlament de Madrid, no ens evita l’espoli a que som sotmesos els valencians per part de l’Estat espanyol i no ens possibilita una societat de benestar. Constatem que l’espoli, les lleis i les institucions espanyoles ens duen als valencians a la misèria.

Per superar aquesta situació els partits valencians d’esquerra centren la seua acció política en desplaçar de les institucions autonòmiques els partits valencians de dreta. Per a ells la contradicció principal és la que enfronta a la dreta valenciana i a l’esquerra valenciana, en el marc autonòmic i dins del Regne d’Espanya. Ens diuen que al desplaçar de les institucions autonòmiques la dreta valenciana per posar-se ells, l’esquerra valenciana, els problemes quedaran resolts.

Però per a nosaltres, sobiranistes valencians republicans d’ENV-RV/PVE, la institució autonòmica és una broma macabra. Els partits institucionals ens volen fer creure que l’Autonomia té una veritable capacitat de transformació social. Ens volen fer creure que aquesta institució disposa de veritable poder polític i recursos econòmics per solucionar els problemes dels valencians i que la mala gestió de la dreta valenciana, ens diu l’esquerra valenciana, és l’origen dels mals.

Aquesta contradicció ful entre valencians, en el si d’una institució de joguina més pròpia de la senyoreta Pepis, amaga la que nosaltres considerem contradicció principal, aquella que enfronta a l’ofegada economia productiva valenciana front a l’imperant economia especulativa i espoliadora espanyola.
La contradicció entre els interessos del poble valencià (residents de l’actual Comunitat Valenciana) contraposats als interessos parasitaris de l’Estat espanyol.

Ara, en el 2014, aquesta contradicció sols es pot superar amb l’assoliment d’un Estat valencià que, d’Oriola a Vinaròs, controle els recursos econòmics que generem els valencians. Un Estat valencià que faça possible l’economia que sempre ens ha caracteritzat als valencians com a poble emprenedor i treballador: l’economia productiva. Economia productiva lluny de l’economia especulativa i espoliadora que des de sempre ens han importat des de l’Estat espanyol, amb les seues lleis i els seus agents.

Sols un Estat valencià sobirà i independent, amb aquesta bandera [Baeta en eixe moment ha onejat la bandera que duia] de la República Valenciana onejant a la seu de les Nacions Unides, un Estat en mans dels valencians i al servei dels nostres interessos, que controle els nostres recursos econòmics, amb unes entitats financeres pròpies, podrà potenciar la nostra economia productiva. Una política d’Estat –d’Estat valencià–, basada en una aliança de facto entre el Capital i el Treball, que aposte per guanyar en competitivitat, però no baixant els salaris, sinó en millorar la tecnologia dels mitjans de producció, la qualificació de la ma d’obra i l’organització del treball, potenciant l’educació a tots els nivells, atenent suficientment la investigació, el desenvolupament i la transferència de tecnologia.

No tenim altre camí, ni cap altra alternativa, per eixir del pou on estem els valencians. Ens cal una proposta política valenciana que, sense ambigüitats ni eufemismes es presente electoralment per a donar a conèixer als valencians el camí per a arribar al nostre Estat valencià de benestar. Cal des de ja assentar les bases que faciliten, en el seu moment, poder assolir el nostre Estat valencià. Caldrà començar per fer realitat dos objectius:
– aconseguir l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA que recapte tots els impostos dels valencians.
– refer el sistema financer valencià, partint de les nostres Cooperatives de Crèdit que ja existeixen i estan compromeses amb la nostra economia productiva, la valenciana.
Imagine que Vicent Marco Miranda estaria hui al nostre costat defensant aquesta proposta sobiranista valenciana republicana que, pensem, tots els partits presents ací compartim.

Cementeri de València, davant la tomba de Vicent Marco Miranda, 21 desembre del 2014.

Comunicat / Propostes de RV/PVE respecte l’AP-7 davant la notícia: Antoni Mayor, president de la patronal hostelera HOSBEC, pretén que l’AP-7 no s’allibere i que el tren de la costa el paguem els valencians.


Assemblees republicanes de RV/PVE de la Marina Alta, Marina Baixa, l’Alacantí i del Vinalopó      alacant@republicavalenciana.org

Antoni Mayor, president de la patronal hostelera HOSBEC, pretén que l’AP-7 no s’allibere i que el tren de la costa el paguem els valencians.

El proper 31 de desembre del 2019 acaba legalment el termini de concessió de l’AP-7. Açò, en principi, suposarà la liberalització total del tram comprès entre Alacant i Tarragona.
Des de RV/PVE tenim clar que per als valencians, l’Estat espanyol només és garantia d’espoli. En recaptar els nostres impostos i decidir unilateralment el pagament de la despesa i les inversions públiques ens tracten com el que som per a ells: una colònia. El seu criteri distributiu és: “a ‘estos’ els donem les restes i si volen alguna cosa que s’ho paguen ells”.
Doncs bé és trist comprovar com hi ha sectors de la societat civil valenciana, com és el cas de la patronal HOSBEC (Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana) que reunida en València la setmana passada i en paraules del seu president Antoni Mayor, el que va ser regidor del PNPV a Benidorm, ara com autèntic botifler al servei dels que ens espolien, va demanar que no s’allibere l’AP7 quan vença el període de concessió i advoca per mantenir els peatges en la província d’Alacant i que amb la seua recaptació va dir:  «Con ese dinero se podría empezar a hacer el Tren de la Costa». És a dir una vegada més ens estan indicant allò de: “els valencians… si volen alguna cosa que s’ho paguen ells” i tristament hi ha valencians que això ja ho tenen interioritzat i ho assumeixen amb tota normalitat. Eixes patronals no ens interessen.
En maig del 2017 l’anterior Consellera d’Obres Públiques, María José Salvador es va reunir  amb els municipis de la Comunitat per on discorre la AP-7 per elaborar un “full de ruta’ que marqués una estratègia conjunta para reclamar al Ministerio de Fomento l’alliberament i la gratuïtat de la autopista per a quan finalitze la concessió en 2019.
Arcadi España García (PSOE), l’actual conseller, no ha donat moltes pistes de per on dirigirà la seua gestió, però entre els reptes que haurà d’assumir es troba la tan pregonada vertebració territorial –simbolitzada en la signatura de l’acord del Botànic II en Alacant– , la integració dels serveis de mobilitat de l’àrea metropolitana de València, que s’ha anat ajornant durant anys i ineludiblement l’alliberament de l’AP-7.
Des de les Assemblees republicanes de RV/PVE de les Marines, l’Alacantí i el Vinalopó, cridem a estar vigilants de com s’abordarà l’alliberament de l’AP-7 en les nostres comarques i proposem:

  1. Consensuar els accessos per accedir a l’AP-7 per a millorar el trànsit comarcal.
  2. Ampliar al tercer carril previst per a evitar la construcció d’autovies paral·leles i la seua repercussió ambiental.
  3. Que tota la ‘societat civil i política valenciana’, tots a una veu, exigisca el Corredor Mediterrani per la nostra costa a càrrec de l’Estat espanyol, que fins ara no ha construït ni un sol Km en el nostre camí a Europa.

 +INFO 636 080 166 (Ximo) · Equip de premsa de RV/PVE (Les Marines, l’Alacantí i el Vinalopó)

República Valenciana /Partit Valencianiste Europeu; inscrit el 3 de desembre del 2007 en el Registre de partits polítics; tom VI, foli 496 del llibre d’inscripcions. Apartat 12096–46020 València · Tel 650537213 ·  correu@republicavalenciana.org

Mitjà per la República Valenciana