Ahir al Consell de la Joventut de Mislata. Intervenció de Carles Muñoz de la coalició JUNTS

per engrandir cliqueu damunt1234a

DEBAT DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT A MISLATA

Intervenció de Cales Muñoz de la coalició JUNTS

1) ¿Quin paper juguen les polítiques de joventut als vostres programes?

Bona vesprada. Sóc Carles Muñoz, candidat a l’alcaldia de Mislata, en representació de la Coalició Junts. Gràcies al Consell de la Joventut de Mislata per la invitació per a participar en aquest debat. Aquest és un acte inequívocament democràtic, que ens ofereix a totes les forces polítiques la possibilitat d’exposar idees i posteriorment debatre-les. Per tant, enhorabona al Consell de la joventut.

En primer lloc cal dir explícitament que les polítiques s’han de fer sempre pensant en la participació activa de les persones a les que van adreçades. La PARTICIPACIÓ és necessària. Cal, repetisc, fer participar a les i els joves de les propostes. Perquè no només la redacció de reglaments o d’òrgans de participació són suficient.

El Consell de la Joventut HA DE SER:
a) El representant de l’associacionisme juvenil de Mislata.
i L’interlocutor vàlid en polítiques de joventut davant de l’Ajuntament com a ens principal de l’administració local.

La millor política de Joventut que podem tindre és en sí mateixa una “escola de ciutadania”. Hem de pensar en quines són les maneres de fer-la, doncs és tan important la forma com el contingut. Debatre, acordar i implementar les accions a dur a terme de forma multidireccional. Reconéixer al Consell de la Joventut és el primer pas per dur-la endavant.

El CENTRE JOVE que ens acull és l’espai més idoni per desenvolupar-les, és un centre digne i cal aprofitar-lo al màxim. Cal no obstant la interacció de diferents regidories (educació, participació ciutadana, joventut, dona, etc.)
La participació a la Coalició Junts l’entenem com a “implicació” en el Consell de la Joventut, en els tallers , en les assemblees, en les activitats que es desenvolupen i es porten a terme des de les regidories i les associacions de Mislata.

Ens podem fer una pregunta: ¿Qué són les polítiques de joventut, si no tenim en compte, abans que res, la gent a la qual van dirigides? Generar debats, cedir poder a la ciutadania mitjançant l’empoderament dels usuaris, fer possible articular eficaçment una interlocució vàlida i profitosa. Proposar, en espais de debat, propostes i que la joventut siga partícip en la gestió dels projectes, en els espais on dur a terme les activitats, amb eines de treball i de control de les activitats per part de la joventut de Mislata.
La Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPECA) és imprescindible i aquesta tot i dependre directament de la regidoria d’educació ha d’estar coordinada amb l’àrea de joventut. Ara fa poc s’ha tornat a posar en funcionament la Unitat de Prevenció de les conductes addictives però hi ha molt de treball per fer en matèries com la sensibilització social, la salut dels i les joves, l’afectivitat sexual, etc.

Això també es pot fer amb metodologies de treball com el “VALOR ACCIÓ” que consistia en treballar des dels Instituts aquells temes que més preocupen als estudiants, com per exemple, la violència de gènere, la igualtat, la interculturalitat, el medi ambient, etc.
A Coalició Junts creiem en el futur i sabem que en ell la joventut és l’eix central, al voltant del qual s’ha de treballar i interactuar. Generar xarxes les quals facen possible una “EDUCACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ”. Fer al jovent corresponsable mitjançant un teixit compromés amb les seues necessitats, generant trobades i aconseguint dissenyar una programació que articule i garantitze una participació activa de totes les entitats juvenils del nostre poble.
Parlar de polítiques de joventut és fer possible treballar en favor de l’ocupació, de l’educació i la formació, de l’habitatge jove, la igualtat, la cultura i l’oci, l’assoliment de l’autonomia personal i la inserció social i laboral.
Cal un diagnòstic QUALITATIU i QUANTITATIU de la realitat juvenil mislatera. Els seus hàbits de consum, estils de vida, mobilitat, creativitat, etc.

Un CONSELL DE LA JOVENTUT no només ha de potenciar l’activitat sociocultural dels joves, sinó que ha d’aconseguir ser una XARXA ASSOCIATIVA de primer ordre.

Calen projectes globals municipals a llarg termini, amb una dotació de tècnics especialitzats i accessibles, amb un horari d’atenció i en un espai físicament conegut per ells.
2- Propostes concretes al programa de Coalició Junts al voltant de les Políques de Joventut.

– Oferir un servei d’atenció als i les joves, gestionat per tècnics especialistes físicament accessibles i en espais coneguts per ells i elles.

– Estimular als i les joves per a associar-se i que puguen oferir un servici a la localitat amb una programació estable d’activitas dins d’una programació publicitada a través de totes les xarxes socials existents.

– Treballar amb MENYS GRAUS per oferir un oci alternatiu saludable. Cal que els mateixos joves esdevinguen mediadors amb una formació provinent de cursos de formació. Ells són els millors interlocutors.

– La joventut, la salut i la prevenció han d’anar juntes i interrelacionades. S’han de crear NEXES d’unió entre el jovent, el professorat dels centres educatius i la mateixa Conselleria d’Educació, per tal de tindre una línia d’acció única entre tots. Que no existisca DESCOORDINACIÓ.

– En temes de PREVENCIÓ de la SALUT dels i les joves, cal parlar i molt de drogues, de sexualitat, d’educar i formar a les persones que estan en procés de creixement i formació personal.

– Millora dels serveis esportius a les instal•lacions municipals existents
– Fer de Mislata una ciutat inclusiva tenint en compte les necessitats d’accessibilitat de qualsevol persona.
– Un pla de Formació i un pla integral d’ocupació.
– Posada en marxa del “CENTRE OCUPACIONAL”
– Desenvolupar les activitats sol•licitades una vegada han sigut aprovades.
– Creació d’una escola de dolçaina i ball valencià
– Construcció d’un trinquet per a la pràctica del nostre esport autòcton.
– Fer possible la participació del jovent en els “horts solidaris”.
– Fer cada any una gran trobada d’associacions juvenils
– Oferir més i millors cursos de tot tipus, com per exemple “jardins urbans als terrats o als balcons de plantes terapeútiques”
– Oferir tota l’ajuda institucional als malalts mentals i als seus familiars
– Polítiques per a previndre les addiccions i les drogodependències.
– Bústia de queixes i propostes i seguiment de les mateixes per tal de garantitzar l’estudi de totes elles i la resposta pertinent.
– Suport a l’emancipació de la població jove, oferint un servei als menors de 35 anys que els permetesca crear una empresa o negoci, en cas de tindre un projecte viable i amb finançament.
– Foment de l’ús del transport públic.
– Realització de pràctiques professionals a l’Ajuntament
– Projectes d’investigació d’iniciatives empresarials.
– Polítiques actives de contractació del jovent
– Deixar clar que l’emprendedurisme no potser l’única política d’ocupació, donada l’alta taxa de mortalitat dels negocis locals i la inestabilitat existent com a conseqüència del baix consum.
– Fer possible la interactuació entre la Universitat, el professorat dels Instituts i els Centres de Formació Professional, per tal de donar la millor orientació possible als estudiants.
– Ser conscients que EL PRESENT és la realitat que ens envolta i que EL FUTUR és el camí cap a on anem, sense perdre de vista els nostres arrels i amb esperança en un demà amb oportunitats per a totes i tots els joves.

La coalició JUNTS en Mislata news

comunamotoLa candidatura de “Junts per Mislata”.

Junts per Mislata es presenta a les eleccions amb el convenciment de ser una opció necessària. Al nostre programa explicitem les mesures que proposem per fer possibles polítiques generadores de creació d’ocupació de qualitat. Polítiques per una educació que done oportunitats a tota la nostra joventut, amb formació i capacitació intel·lectual i professional. Polítiques al voltant de l’habitatge, la igualtat de gènere, la qualitat de vida, la cultura de la participació ciutadana i l’associacionisme.
Treballarem per tal d’aconseguir trobar una ocupació a la gent que no en té. No podem permetre una xifra d’aturats de més de 5.000 veïns i veïnes a Mislata. Això, però, només podrem fer-ho amb polítiques actives d’ocupació, amb contractació indefinida mitjançant ajudes públiques de bonificacions i exempcions de taxes. Suport incondicional al comerç local i a les pimes amb seu social a Mislata.
Farem possible polítiques en favor de l’oci i l’aprofitament saludable del temps lliure, la promoció cultural i una millora de la qualitat de vida de totes les persones.
Volem una Mislata optimista i vitalista i això només podrem tindre-ho amb un ajuntament i uns serveis públics inequívocament al servei de les mislateres i els mislaters. Una Mislata ben viva i ben alegre, amb les millors prestacions públiques en comparació amb les dels altres pobles del nostre entorn.
Perquè les persones que ens presentem per la Coalició Junts, som treballadores i treballadors que sabem de la dificultat i del que costa avançar i aconseguir els bons propòsits, però sabedors de que amb voluntat i un bon equip, força i coratge, farem possible una Mislata pròspera i vital.
Carles Muñoz Soria, Marula Alborch Peiró, Miguel Mas Sahuquillo, Alejandra Julian Martínez, Sílvia Cebolla Martorell i tota la candidatura de Coalició Junts per Mislata.

La coalició Junts a Mislata informa’t

Junts es presenta amb Carles Muñoz com a líder

Coalició Junts per Mislata es presenta a les eleccions a l’alcaldía per primera vegada al nostre municipi però amb un candidat, Carles Muñoz, que ja ho va fer fa quatre anys a les llistes de Compromís per Mislata i que enguany fa doblet, presentant-se a la Presidencia de les Corts Valencianes.
Segons ens explica mitjançant un comunicat Junts per Mislata “es presenta a les eleccions amb el convenciment de ser una opció necessària. Al nostre programa explicitem les mesures que proposem per fer possibles polítiques generadores de creació d’ocupació de qualitat. Polítiques per una educació que done oportunitat a tota la nostra joventut, amb una formació i una capacitació intel·lectual i professional. Polítiques al voltant de l’habitatge, la igualtat de gènere, la qualitat de vida, la cultura de la paricipació ciutadana i l’associacionisme”.
“No podem permetre”, explica el seu portanveu, Carles Muñoz, “una xifra d’atur de més de 5.000 veïns i veïnes al nostre poble. Això només serà possible amb polítiques actives d’ocupació amb contractació indefinida mitjançant ajudes públiques de bonificacions i exempcions de taxes”.
Per últim, al seu comunicat expliquen que “faran possible possibles en favor de l’oci i l’aprofitament del temps lliure, la promoció cultural i una millora de la qualitat de la vida quotidiana de totes les persones”.
Pots conèixer als integrants de la llista de Junts i la resta de partits al següent enllaç.