Arxiu de la categoria: sindicalisme

Ismael Furió nou Secretari General de la CGT-PV

Ismael Furió i Genovés reemplaça en el càrrec a Emilia Moreno de la Vieja. La resta de l’equip, el Secretariat Permanent de CGT-PV, està integrat per Enric Tarrida (Secretari de Comunicació); Xavi Cardà (Secretari d’Acció Sindical); Isabel Valero (Secretària de Formació); Juan Vicente Calderón (Secretari de Finances) i José Luis Lázaro (Secretari d’Organització).
Després de la celebració del Ple ordinari de Sindicats que conformen la Confederació General del Trebal del País Valencià (CGT-PV), el sindicat anarcosindicalista ha renovat el seu Secretariat Permanent.
Entre el nou equip de responsables, únicament repeteixen José Luis Lázaro i Juan Vicente Calderón, Ismael Furió i Genovés ha sigut nomenat Secretari General de CGT-PV.
Nascut a València fa 44 anys, es va formar en Nàutica a Barcelona, com a Patró d’Altura en la Marina Mercant. Sempre ha treballat en l’àmbit marítim -nàutica esportiva, remolcadors, remolc d’altura – fins a arribar al seu actual lloc de treball com a segon oficial en un patruller de Salvament Marítim a Canàries. Actualment, també ocupa la responsabilitat de president del Comitè d’empresa de Salvament Marítim a nivell estatal.
Amb l’equip renovat, la CGT-PV i Múrcia (les Federacions Locals es troben a Vinaròs, Castelló, Port de Sagunt, València, Gandia, Alcoi, Benidorm, Alacant i Múrcia) aborda una nova etapa en la qual, tal com destaca Ismael Furió, s’enfronta a la particular situació del territori valencià “amb un entramat empresarial complex i amb sectors en uns nivells de precarietat alarmants. La classe obrera pateix les conseqüències de ser el bastió de la corrupció, això exigeix al sindicat un esforç ingent tant lluitant contra els despropòsits comesos, com contra la precarietat i la llarga llista d’atrocitats que la crisi-estafa ha deixat en moltes persones”.
Gabinet de Premsa CGT-PV
València, 21 desembre 2017

El Sindicat Valencià Republicà (SVR) el 18-N sostindrà la pancarta ‘PEL CONCERT ECONÒMIC I L’ESTAT VALENCIÀ’


SINDICAT VALENCIÀ REPUBLICÀ
Apartat 12096 · 46020 VALÈNCIA
contacte@sindicatvalenciarepublica.org
Tel. 636080166

NOTA DE PREMSA
16 novembre 2017
EL SINDICAT VALENCIÀ REPUBLICÀ PEL CONCERT ECONÒMIC I PER L’ESTAT VALENCIÀ
El SINDICAT VALENCIÀ REPUBLICÀ, inscrit en el Depòsit d’Estatuts d’Organitzacions Sindicals del Servei de Relacions Laborals de la Conselleria d’Economia, per resolució de 23 de maig de 2017 amb el número 1019, acudirà a la manifestació del 18-N a València en el bloc de la plataforma republicana SOBIRANIA VALENCIANA (prSV), amb una pancarta amb el lema PEL CONCERT ECONÒMIC, PER L’ESTAT VALENCIÀ, flanquejat per la imatge de la dona valenciana que flameja la bandera republicana valenciana dibuixada pel cartellista Lluís Dubon en 1936.
Els membres del Sindicat Valencià Republicà. anirem sostenint aquesta pancarta i fem una crida a tots els treballadors valencians a donar suport a aquest bloc republicà i valencianiste en defensa de la dignitat i dels interessos econòmics dels valencians, d’Oriola a Vinaròs.
Gabinet de premsa del SVR

El SVR (Sindicat Valencià Republicà) denuncia discriminació per part del director de RR.HH del Consorci de Bombers


València, 31 de juliol de 2017
SR. DIPUTAT PRESIDENT.
Ximo Cunyà i Alcover, delegat del SINDICAT VALENCIÀ REPUBLICÀ en el Consorci, amb domicili per a notificacions en el meu centre de treball, davant de vosté compareix i com millor procedisca, diu:
Hem rebut un requeriment de documentació del seu director del RR.HH., Jose Ramón Bellver, que en la seua línia de treball, o siga, obstruint l’acció sindical d’esta organització, ens demana una documentació sense clarificar quina es.
Front a este requeriment fem les següents al·legacions:

  1. L’escrit de constitució de la secció sindical el presentarem el 29 de maig, i han esperat vostés set setmanes a enviar-nos el requeriment, impedint mentrimentres el normal funcionament de la secció sindical, entre altres no ingressant les quotes que els treballadors els dien.
  2. Ens demanen “certificació emesa per l’organ competent del Sindicat Valencià Republicà, degudament acreditat, de creació de la secció sindical i la designació de delegat sindical en el Consorci Provincial de Bombers de Valencia d’acord amb els Estatuts d’aquest sindicat.” Sense especificar eixos documents quin son, suposem que per a obstruir la nostra acció sindical.
  3. La LOLS diu: Artículo 8.1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo:a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato.
  4. Els nostres estatuts diuen: Article 24. Drets dels afiliats. n) A constituir seccions sindicals en l’ambit de la seua empresa o centre de treball, de conformitat amb allò establit en l’article 8 de la llei orgànica 11/85.
  5. La direcció territorial de treball va ser notificada de la constitució de la secció sindical i nomenament de delegat en data 29 de maig i no ha emes cap disconformitat en el document, similar al del Consorci, copia del qual acompanyem com a document 1. ¿No sap la Direcció Territorial de Treball de la Generalitat lo que fa?
  6. Hem estat preguntant a altres seccions sindicals quins documents presentaren i tots feren el mateix que nosaltres.

Es per lo qual que, sol·licita:
L’ingrés immediat de les quotes sindicals com li han dit els treballadors i des de la data que li ho sol·licitaren així com el reconeixement dels drets que ens atorga la legislació; i si volen algun paper, concreten quin es i donen una copia del que presentaren els atres sindicats per a que els fem igual.
El que esperem obtenir de la seua amabilitat, aprofitant l’ocasió per a saludar-lo:

Ximo Cunyà i Alcover
SINDICAT VALENCIÀ REPUBLICÀ


 RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la  Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es disposa el depòsit i publicitat dels estatuts de l’organització sindical
denominada: Sindicat Valencià Republicà (SVR). [2017/4610]

L’Agència d’Emergències rep centenars d’al·legacions contra la reforma de la Llei de Bombers

La Agencia de Emergencias recibe cientos de alegaciones contra la reforma de la Ley de Bomberos

 El sector ya ha bautizado esta ley como la “Ley del Embudo” en referencia a un proyecto que desprofesionaliza y que excluye a los sindicatos mayoritarios del Gabinete Técnico para su reforma.

Centenares de alegaciones es lo que ha recibido la reforma planteada por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Comunitat Valenciana a la conocida como Ley de Bomberos. Y es que hasta el pasado 13 de junio cualquier ciudadano podía plantear alegaciones o sugerencias a la modificación de la Ley 7/2011, que regula el funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.

Este trámite de consulta, previo a las reformas de las leyes, ha pasado de ser un simple trámite burocrático, a convertirse en el medio que ha puesto de manifiesto la disconformidad de un colectivo de profesionales, que ve cómo se pierde, una vez más, la oportunidad de reforzar y profesionalizar los seis cuerpos de bomberos de la Comunitat en pro de favorecer una reforma que, según representantes sindicales consultados, plantea serias dudas legales cuando no roza la inconstitucionalidad en sus puntos más polémicos.

Exclusión de sindicatos

La reforma nace de la controversia antes de publicarse puesto que durante el proceso de elaboración y debate, el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jose María Ángel Batalla, no ha contado con los representantes sociales de cada una de las provincias, según denuncian los sindicatos excluidos de la mesa técnica.

Según el sindicato CGT, “no se comprende el motivo de la exclusión, pues disponemos de la mayoría absoluta en el Consorcio de Bomberos de Alicante. No se nos ha permitido participar en el gabinete técnico a pesar de que la modificación de ley debe contar con la opinión de los trabajadores, representados por los sindicatos, según cita la Ley Orgánica de Libertad Sindical”.

Dicha circunstancia ha infundido entre los seis cuerpos de bomberos de las tres provincias valencianas, un sentimiento de no representatividad por parte de los actuales miembros del Gabinete Técnico que refuerza el rechazo de la plantilla a los términos en que se plantea la reforma de la Ley de Bomberos. Los diferentes sindicatos representativos de la comunidad, Confederacion General del Trabajo CGT, Intersindical Valenciana STAS, Sindicato de Policías y Bomberos SPPLB, Sindicat Valencià Repulblicà, Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana SEP y Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF han pedido su inclusión en el Gabinete Técnico para poder formar parte de las decisiones que se tomen y afecten a las seis plantillas de bomberos de la Comunidad Valenciana.

Dispensas anticonstitucionales e invasión de competencias

Las disposiciones que cuentan con mayor oposición se centran en las referidas a las titulaciones requeridas para el acceso a la escala de mando. Entre la avalancha de alegaciones enviadas se encuentran argumentos que avalan la circunstancia de que este proyecto normativo contradice, no sólo leyes estatales y de rango superior, como el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y modificado posteriormente en 2015 sino normas autonómicas como las ley de Función Pública Valenciana u otras sobre régimen local que coinciden en la estructura funcionarial y las titulaciones como requisito exigido por la norma estatal.

La reforma planteada por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se ha elaborado desoyendo el informe desfavorable al contenido que recoge la reforma y emitido por el propio Director General de Administración Local. Dicha modificación introduce una dispensa de titulación exigible para el acceso concreto al grupo B que el ejecutivo estableció con la adaptación de la Ley de Función Pública valenciana tras la modificación de la EBEP e inclusión de este nuevo grupo, recogido además en la Ley de Bomberos de 2011 . Dicha competencia corresponde al Ministerio de Educación y, según denuncian representantes sindicales, lleva invadiéndose desde 2011. Prueba de ello son los procesos judiciales abiertos por este mismo motivo y pendientes de juicio para finales de este mismo año por admitir que aspirantes sin la titulación exigida de Técnico Superior de Formación Profesional puedan acceder a la escala de mando encuadrada en grupo B de titulación, grupo que exige según normativa estatal y autonómica, su posesión.

El gran número de alegaciones recibidas forzó el pasado 19 de julio a la Agencia de Emergencias a solicitar informe a la abogacía del Estado sobre las modificaciones a la ley antes de tomar una decisión sobre las mismas.

La propuesta actual de la ASRE plantea la exención durante cinco años del requisito de disponer de una titulación profesional del Grupo B, exigencia que el anterior ejecutivo estableció con la publicación de la Ley de Bomberos en 2011. El motivo con el que la Agencia justifica dicha dispensa cuenta también con la oposición de la mayoría social puesto que plantea la obligación de poseer de forma específica la nueva titulación de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias como requisito de acceso para mandos, cuando las leyes actuales admiten cualquier titulación de Técnico Superior para funcionariado de grupo B.

 Desprofesionalización

Otra de las cuestiones que siembran el descontento de la plantilla es la creación de una nueva categoría profesional. La Disposición Transitoria Séptima de la propuesta de modificación, crea la figura de Cabo Base encuadrado en el grupo profesional C1, con idénticas funciones a la actual de Cabo, pero con diferentes requisitos de acceso e inferior remuneración, hecho que los sindicatos más representativos en el sector de las emergencias consideran una desprofesionalización del sector y la aplicación de otra dispensa de titulación encubierta e ilegal. El hecho mencionado ya se repitió hace unos años con la categoría de bomberos y acabo en los juzgados, dándose la razón a los demandantes.


Denuncian falta de compromiso de la Generalitat frente al intrusismo profesional de voluntarios , empresas privadas y otras administraciones

Los sindicatos denunciantes explican que “la ASRE debería saber que la formación académica específica de un puesto de trabajo, de la que debe disponer un empleado público en el momento de su acceso, es la que lo capacita para ejercer las funciones encomendadas al puesto de trabajo, y que cualquier dispensa de dicha formación no ha más que deteriorar la calidad de prestación de los servicios”.

Desde los diferentes sindicatos y asociaciones de los cuerpos de bomberos de la Comunitat Valenciana se ha puesto en manos de los gabinetes jurídicos las últimas decisiones y actos tomados por la ASRE por posible intrusismo en las competencias de los bomberos profesionales de la Comunidad Valenciana. De hecho estas mismas fuentes también aseguran que se tiene previsto pedir responsabilidades a las diferentes administraciones por la no defensa de las citadas competencias ante asociaciones de voluntarios, empresas privadas y otras administraciones. Representantes del sector se quejan de que “esta falta de compromiso en la profesionalización del sector ha sido la tónica general en los diferentes ejecutivos que se han sucedido en la Generalitat Valenciana”.


Nuevas titulaciones de formación profesional en Emergencias

El  Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recogió con su publicación mediante Real Decreto en 2005, gran parte de las competencias que desarrollan los profesionales de las emergencias. Con su publicación, hace ya 12 años, se creó la Familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, que dio paso al desarrollo normativo de las titulaciones de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Emergencias y Protección Civil y Grado Superior, Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

Los citados títulos ya se están impartiendo dentro de la oferta formativa profesional de la Comunitat Valenciana en cuatro centros educativos públicos, con lo que, según fuentes sindicales consultadas “el proceso de profesionalización del colectivo redunda en una mejor prestación del servicio, que en última instancia es el motivo que llevó a la Generalitat Valenciana a crear la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”.

Una de las polémicas modificaciones, denunciada por la mayoría de sindicatos como ilegal, plantea como exigencia para acceder a la escala de mando, la posesión del Título de Técnico en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.

No sólo la propia normativa que regula el título viene a establecer que no se regula profesión alguna sino que además, dicha exigencia, según versan las alegaciones presentadas, “estaría causando un perjuicio a la plantilla de los cuerpos de bomberos que, por un lado, ya ha cursado estudios de técnico superior en aras de cumplir con el requisito genérico de titulación que dicta la legislación vigente y ahora se ven obligados a cursar una titulación nacida en el año 2014, implantada hace tan sólo 1 año y ofertada por sólo cinco centros de estudios en toda España con escasa oferta de plazas.

Dicha titulación puede valorarse como mérito, circunstancia que ya se da en la Comunidad balear, siempre que se sigan admitiendo sólo titulaciones de Técnico Superior.

Prueba de las dificultades prácticas que se plantean para adquirir el requisito en los próximos 5 años es que tras la publicación de admitidos provisionales en ciclos formativos en la Comunitat este 11 de julio, no más de 10 bomberos de una plantilla de alrededor de 2000 efectivos, ha sido admitido en los estudios de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil.