Junta d’accionistes del Banc Sabadell el 30 de març

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA ACCIONISTES.
Dijous, 30 març 2017. DELEGACIÓ DEL VOT.

El Consell d’Administració de Banc Sabadell ha convocat Junta General Ordinària d’Accionistes para las 18.00 h del 30 de març de 2017, en las instal·lacions de la Fira de Sabadell, en carrer Tres Creus, 202 (entrada por la plaça de la Sardana), de Sabadell. Información al accionista:
– Representación en la junta
Delegación electrónica del voto
Formulario- tarjeta de asistencia y delegación de voto

JUNTA D’ACCIONISTES BANC SABADELL (30 març 2017) Per a delegar el vot a VÍCTOR BAETA SUBIAS amb DNI:36.487.826-M ompliu la pestanya C d’aquesta manera (la imagen adjunta corresponde a la Junta del 2014, parecida a la del 2017)

delegacion2

+info 650 537 213 www.nemsabadell.eu