ANNA notícies s’adhereix al primer document del sobiranisme valencià republicà, signat per Esquerra Nacionalista Valenciana i l’ACR Constantí Llombart el 28 de juny 2006

El 28 de juny de 2006 a la ciutat de València, Esquerra Nacionalista Valenciana, l’Associació Cultural i Republicana Constantí Llombart i l’associació Valencianisme.com van redactar un document sobiranista i republicà i es van constituir en la plataforma republicana “SOBIRANIA VALENCIANA”. El 9 d’octubre del 2006 es va incorporar al manifest Estat Valencià. El 3 de desembre del 2007 ho va fer el partit República Valenciana-Partit Valencianista Europeu, el mateix dia que era inscrit en el registre de partits. Més tard, en una data indefinida ho va fer Esquerra Valenciana, un partit actualment diluït dins del BLOC. Posteriorment valencianisme.com es va desvincular del manifest. Al manifest original es van introduir algunes esmenes que es van aprovar. El document que a continuació reproduïm és el darrer acceptat:

Reunits el darrer diumenge d’octubre del 2006 Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià i l’Associació, cultural i republicana, Constantí Llombart.

[Més tard a aquesta data, República Valenciana-Partit Valencianista Europeu i Esquerra Valenciana es van incorporar; i valencianisme.com es va desvincular]

ACORDEM:

1. Defensar un projecte polític per al País Valencià:
• sobiranista
• republicà

2. Plantejar a les forces polítiques, organitzacions socials i a qualsevol persona interessada, que es consideren valencianes i republicanes, la unió tàctica per anar marcant la nostra línia valenciana: sobiranista i republicana.

3. Proposar, en este sentit, debatre el document que a continuació reproduïm:

Document per a debatir

 

Per la sobirania del poble valencià i la seua plasmació legal:
la Constitució de la República Valenciana

>Per la sobirania del poble valencià

Els valencians i valencianes que no acceptem l’anomenada “nació espanyola” com la nostra nació, ni la seua Constitució, ni el seu subjecte de sobirania, l’anomenat poble espanyol, i aspirem a una societat valenciana lliure, democràtica i sobirana per a decidir allò que millor ens convinga, volem plantejar esta aspiració, obertament i en el temps, als nostres conciutadans del País Valencià per a fer-la, en un futur, majoritària i expressió de la voluntat general.

Per als sobiranistes valencians és fonamental l’assoliment de la sobirania del poble valencià, perquè entenem que hem de ser nosaltres, i no altres, els qui hem de decidir sobre el nostre futur i sobre tot allò que ens afecta. Sense este assoliment previ, qualsevol acord de les institucions espanyoles el contemplem com fet al marge del poble valencià i, en conseqüència, imposat per un subjecte de sobirania aliè al nostre.

Que el poble valencià siga el nostre únic subjecte de sobirania significa que els valencians hem de poder exercir les facultats que ens donem a nosaltres mateixos, amb llibertat i amb autoritat completes, sense intervenció d’organismes exteriors.Esta sobirania valenciana és compatible amb l’assumpció de la responsabilitat del poble valencià dins dels organismes mundials, amb l’ordenament jurídic universal acceptat per tots els països democràtics i defensors dels drets humans; i amb la pertinença a la Unió Europea.

És en este sentit que els sobiranistes valencians proclamem, com a objectiu polític, que el poble valencià es done la seua llei de lleis: la Constitució de la República Valenciana.

> La Constitució de la República Valenciana: plasmació legal de la sobirania

• Ha de ser la llei per damunt la qual no pot haver-n`hi una altra.
• Només ha de ser refrendada pel poble valencià sobirà.
• Contemplarà el País Valencià com una República de ciutadans i ciutadanes de tota mena que s’organitza en règim de llibertat, igualtat i fraternitat.
• Ha de deixar oberta la possibilitat de concretar relacions polítiques amb d’altres territoris sobirans.

> Cap a la “Convenció Republicana per la Constitució Valenciana”
El reconeixement de facto de la plena sobirania dels valencians que volem plasmar en la Constitució de la República Valenciana, sols podrà ser possible si les forces sobiranistes i republicanes, elegides democràticament, són majoria al País Valencià i organitzen el nostre parlament com a Corts Constituents per a proclamar este nou marc polític. Esta és la proposta que els sobiranistes valencians fem perquè esdevingam plenament sobirans per a decidir allò que millor ens convé.

Som conscients que este objectiu se’ns presenta, a hores d’ara, fora de tota expectativa; com inabastable. Però esta és la nostra voluntat política a la que no renunciem, i que entenem possible perquè una majoria de valencians i valencianes ho percebran com útil i necessari en un futur. Per això fem des d’ací una crida a totes les persones, forces sobiranistes i republicanes del País Valencià, tant partits polítics com sindicats i col·lectius socials, perquè comencem a treballar junts en este projecte, per a fer possible la Convenció Republicana per la Constitució Valenciana, que dote el nostre poble d’un nou marc jurídic que ens permeta deixar de ser un país militarment ocupat, econòmicament espoliat, ecològicament agredit, culturalment bandejat i políticament sotmès.

—fins ací el document per a debatre–

4. Acordem fer nostra la senyera símbol de la República Valenciana la històrica d‘Esquerra Valenciana, que l’artista Lluís Dubon va reflectir, és a dir la senyera quadribarrada amb l’estel roig, dins d’un rectangle blau. Proposem també acceptar com a senyeres valencianes qualsevol altra que porte les quatre barres.

dubon150

5. Acordem constituir-nos en la plataforma republicana amb el nom:‘Sobirania Valenciana’ plataforma pro-Convenció Republicana per la Constitució Valenciana.

Contactate: republica@sobiraniavalenciana.org

Mitjà per la República Valenciana