Mostra totes les entrades de AIVCAM

INTERVENCIÓ DE VÍCTOR BAETA, PRESIDENT D’AIVCAM/NEM SABADELL A LA JUNTA D’ACCIONISTES DEL BANC DE SABADELL, 31 DE MAÇ DEL 2016

JABSab2016JABsab2016aIntervención de Víctor Baeta, presidente de AIVCAM/NEM Sabadell en la Junta de Accionistes del Banc de Sabadell, 31 de maç del 2016

Bona vesprada
Prenc la paraula en representació de  742.811 accions, en la seua majoria procedents de la Comunitat Valenciana i de la Comunitat Murciana, de xicotets i de grans accionistes com Rafael Miró delegades al NEM Sabadell i que amb les 200.000 de Mas Marsellés i les 100.000 de Josep M De Marfà vicepresident de NEM Sabadell, comptabilitzen més d’un milió d’accions amb un total de 1250 vots.

Com és tradicional en els darrers anys i des que  NEM Sabadell intervé, el nostre vot no serà massa favorable a molts punts que el Consell d’Administració proposen per a aquesta Junta d’Accionistes.

La nostra mirada sempre crítica té una raó d’origen: LA FALTA D’UNA SOLUCIÓ GLOBAL PER ALS IMPOSITORS CONSERVADORS DE L’ANTIGA CAM AMB QUOTES PARTICIPATIVES, quotes que gràcies a l’amic ‘socialista’ el senyor Miguel Angel Fernàndez Ordóñez lis va fer el favor als ‘compradors’ (entenguen l’eufemisme) de la CAM, un ‘favor’ no sabem si per ser vostès correligionaris seus, per a  deixar les quotes fora del Banc Sabadell i que encara resten en l’actualitat en el límbo jurídic.

Com vostés ja sabran, perquè per contractar advocats i investigadors de segur per això si que tenen diners, que AIVCAM (Associació d’Impositors Valencians de la CAM) està pendent de la resposta a la petició feta al Comité de Peticions del Parlament Europeu , amb número de registre 0856/2015,  amb l’objectiu que la Comissió Europea indique a les autoritats europees i espanyoles que allibere al Banc Sabadell perquè puga compensar als impositors de perfil conservador convertits en accionistes al seu pesar, en haver-los endossat, amb el silenci dels supervisors, quotes participatives de manera heterodoxa.

També sabran que AIVCAM també s’ha dirigit a les Corts valencianes amb una petició als grups parlamentaris perquè es faça compliment del Dictamen de la Comissió d’Investigació de la CAM en allò que respecta a les quotes participatives. La resposta ha estat favorable per part dels grups i de la Presidència de les Corts i en breu tindrem notícies.

Han de saber vostès que no anem a rendir-nos mentre no es done una solució global a aquesta ignomínia que perdura feta als impositors conservadors de la CAM, i als que vostés tan deuen, entre altres coses el que puguen gaudir dels seus actuals sous.

Dit això passem a les preguntes sobre els punts de l’ordre del dia. En aquesta ocasió serem breus. Sols tractarem sobre tres punts.

Proposta BSABComentari NEM Sabadell
 PUNTO CUARTO.- Modificación estatutos sociales articles 38 i 39
 Tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de 1.000 acciones debidamente registradas.Açò implica la necessitat de comptar amb 200 accions més de les que fins ara són necessaries per a poder tenir 1 vot.Indica açò la pèrdua de valor de capital social de les accions?Abans 800 accions suposaven 100 euros de capital social i donaven dret a 1 vot.Ara són 1.000 les accions que suposen 100 euros de capital social?.La pèrdua de valor de l’acció és notable. Implica perdre drets.No acceptem la proposta
PUNTO OCTAVO.- Aprobación de un incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento del valor de las acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima para los Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección y otros directivos del Grupo Banco Sabadell.
 “El Incentivo es de voluntaria adhesión por parte de los beneficiarios, y su percepción está condicionada a que exista una revalorización efectiva del valor de las acciones; en caso de disminución del valor, no se genera derecho económico alguno para el beneficiario”……És un detall que diguen que si hi ha disminució del valor de l’acció no es genera dret econòmic algun per al benefici.Açò faltava, no els sembla?.Si no es penalitza a aquest col·lectiu quan l’acció del Banc baixa de forma important i els accionistes perdem patrimoni, com ha ocorregut últimament,Preguntem:Per què es premia quan l’acció puja?Per ventura la baixada no és culpa de ningú i la pujada ocorre gràcies a aquest col·lectiu?

Els accionistes no podem acceptar aquest sistema de retribució pel qual paguem quan puja l’acció i ningú ens compensa quan baixa.

 “Asimismo, la percepción del Incentivo se condiciona al cumplimiento por elBeneficiario de los objetivos individuales de desempeño establecidos, a la ausencia de incumplimientos graves de normas internas que sean de aplicación al beneficiario; y al mantenimiento ininterrumpido de la relación de servicios que le une con alguna de las entidades que forman el grupo de Banco Sabadell.”…és a dir els van a premiar per complir amb la seua obligació.La condició d’alt executiu es rep sense oposició, solament per mèrits, a dit, i comporta unes altes remuneracions i unes obligacions d’objectius a complir.Si no es compleixen els objectius s’hauria de perdre el dret a la condició d’alt executiu i les altes remuneracions que porta aparellat el càrrec.Quan baixa l’acció som els accionistes els que perdem patrimoni mentre paguem les despeses del banc entre els quals es troben les altes remuneracions.
El Consejo de Administración entiende que el Incentivo a implantar contribuye a alinear los intereses de los accionistas y los objetivos de negocio del Banco, y que su configuración como incentivo plurianual contribuye a incentivar la consecución de objetivos a largo plazo y la permanencia y fidelización del personal clave del Banco, constituyendo un mecanismo eficaz de retención de los mejores profesionales.”…A part de les altes remuneracions que perceben han de donar-los quasi un 50% més perquè es queden?A tots?Açò ens fa pensar que tenen contractades unes persones que segons diuen vostès sembla ser que poden anar-se amb la competència si els ofereixen una mica més de diners.Açò és incomprensibleEns estan dient que tenen contractades a persones poc compromeses amb l’empresa i la seua cultura, poc fiables en la seua lleialtat a la mateixa i només lleials als diners?No és la idea que tenim de grans professionals. Així no s’alcen les bones empreses.

Els recordem que no considerem acceptable, encara que siga legal, que els executius inclosos en el col·lectiu especial puguen arribar a cobrar en retribucions variables fins a un 200 per 100 de la seua retribució fixa, especialment si és en funció d’una pujada de l’acció.

Considerem que en aquest moment i davant la gran baixada de l’acció que estem patint els accionistes, no haurien de ni tan sols presentar aquest punt a aprovació que entenem com una fàcil forma per a vostès de guanyar molts diners a costa dels accionistes.

Per tot açò considerem que aquest punt no ha d’aprovar-se i que el sistema de la retribució extra en funció de la pujada de l’acció ha de paralitzar-se fins que l’acció recupere els seus nivells de valor.

Res més, he parlat en nom de les persones, que una vegada més, m’han delegat el seu vot, raó per la qual m’he desplaçat hui ací.

Moltes gràcies per la seua atenció.
Demane que conste aquesta intervenció en l’acta d’aquesta Junta General.

Banc Sabadell garantitza el negoci a Catalunya i NEM Sabadell es felicita

(3) NOTA DE PRENSA (02/10/2015) de NEM Sabadell

Banco Sabadell garantiza el negocio en Cataluña y NEM Sabadell (Núcleo Estable de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell) se felicita

El día 18 de septiembre, ante las elecciones catalanas, la AEB (Asociación Española de Banca) emitió un comunicado en el que los bancos amenazaban con “reconsiderar su estrategia de implantación” ante “los riesgos” de “graves problemas de inseguridad jurídica”. El Banco Sabadell como miembro de la AEB era corresponsable de ese documento. Los accionistas minoritarios organizados en NEM Sabadell emitieron sendos comunicados solicitando la neutralidad política del Banco Sabadell.
El 28 de septiembre, tras las elecciones catalanas, la dirección del Banco de Sabadell en un comunicado interno dirigido a sus trabajadores, se desmarca del comunicado de l’AEB y asegura: “La actividad del Banco Sabadell se desarrolla y se seguirá desarrollando en todos los territorios donde tenemos presencia, sometida al sistema europeo de regulación y supervisión. No apreciamos riesgo alguno para la seguridad jurídica” y ante el supuesto de la salida de Cataluña del euro el Banco Sabadell tranquiliza a sus trabajadores e indirectamente a sus accionistas diciendo: “En cualquier caso, el Banco tiene todos los mecanismos, fáciles de ejecutar, para garantizar la pertenencia al Sistema Europeo en aras a la protección de sus clientes, accionistas y empleados”, con lo que el Banco Sabadell nos garantiza que siempre tendrá sede en territorio cuyos depósitos y financiación estarán protegidos por la Eurozona. Finalmente el Banco Sabadell remarca en su comunicado que su prioridad es: “La misión del banco es la de velar por los intereses de nuestros clientes y accionistas a través de un servicio financiero de calidad y con un trato profesional que nos diferencia del resto de las entidades como hemos venido haciendo desde 1881″. Con lo que nos recuerda que desde su fundación en 1881, ha superado todos los acontecimientos políticos: la primera restauración monárquica, la terminación de la guerra carlista, la Mancomunitat, la semana trágica, la dictadura de Primo de Rivera, la segunda república, la guerra civil española, la dictadura franquista y, finalmente, desde 1969, la segunda restauración monárquica… y en todo periodo histórico el Banco Sabadell ha mantenido su actividad en Cataluña.

Ante este comunicado, en que el Banco Sabadell garantiza a sus trabajadores que no se irá de Cataluña, la dirección de NEM Sabadell manifiesta:

1. La satisfacción de la asociación de pequeños y medianos accionistas del Banco Sabadell por el cambio de actitud de nuestro banco por dos motivos:
a) Porqué su neutralidad política es beneficiosa económicamente para accionistas y clientes.
b) Porqué su neutralidad política refuerza el futuro y la imagen del banco, que ha permanecido siempre con gran prestigio moral y cívico desde 1881.

2. En cualquier caso, el banco tiene todos los mecanismos, fáciles de ejecutar, para garantizar la permanencia en el sistema Europeo de protección, pues el grueso de los depósitos (Estado español y Reino Unido) continuarán estando protegidos; aunque Cataluña fuera independiente y no formara parte de la UE (que está por ver, especialmente después del importantísimo y rarísimo error de traducción del inglés del dictamen de la Comisión Europea), podría acceder a los créditos del banco central Europeo con una disminución no significativa del importe total.

3. Una vez aclarada la posición del banco Sabadell, nuestra asociación pasa a informarla y queda a disposición del consejo de administración, en la defensa de los intereses económicos y sociales del banco.

Víctor Baeta Subias / Josep De Marfa Vila

Presidente y Vicepresidente de NEM Sabadell       

València/Barcelona, 2 de octubre 2015

 +info 650 537 213    www.nemsabadell.eu

La petició d’AIVCAM al Parlament Europeu sobre les quotes participatives a la premsa

L’agència EFE, INFORMACIÓN, La Verdad, La Vanguardia, LAS PROVINCIAS… es fan ressò de la notícia d’AIVCAM.

Impositores de la CAM reclaman a Europa que investigue sus posibles perjuicios

El pasado viernes, 30 de enero, la petición fue firmada por Víctor Baeta, presidente de AIVCAM y enviada al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo

EFE | VALENCIA | 3 febrero 201508:10

La Asociación de Impositores Valencianos de la CAM ha presentado una petición al Parlamento Europeo para que investigue el posible perjuicio que supuso para sus derechos la comercialización de cuotas participativas. En un comunicado, esta asociación reclama que se abra una investigación a quienes «endosaron un producto de alto riesgo introducido en España, entre el 2007 y el 2008, por el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, que trabajaba para Lehman Brothers, y que en su comercialización los supervisores, Banco de España y CNMV, actuaron con frivolidad».
Los impositores negocian con el Banco de Sabadell, que se hizo con la propiedad de la CAM por un precio simbólico de un euro en diciembre de 2011, una compensación para los impositores de la antigua CAM con perfil conservador a los que les fueron endosadas cuotas participativas «de manera heterodoxa».

Perfil conservador
Uno de los objetivos de esta petición es que la Comisión Europea indique a las autoridades europeas y españolas que libera al Banco Sabadell para que pueda compensar a los impositores de perfil conservador convertidos de manera heterodoxa en accionistas a su pesar. El pasado viernes, 30 de enero, la petición fue firmada por Víctor Baeta, presidente de AIVCAM y enviada al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

La asociación de impositores valencianos informará a los eurodiputados valencianos Esteban González Pons (PPCV), Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE), Marina Albiol Guzmán (EUPV) y Jordi Sebastià Talavera (Primavera Europea) sobre esta petición, según consta en su comunicado emitido ayer por este colectivo que agrupa a afectados por la contratación de cuotas participativas.
fundCAMbsab

 

PARA VER LA COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEL BSAB CLICAR AQUÍ

El BS liquida les darreres ‘participacions preferents’, falten encara les ‘quotes participatives

Banco Sabadell salva a los últimos preferentistas de la CAM

Los tenedores de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes recuperarán el 100% de su inversión

X. M.  24 diciembre 201400:37

Banco Sabadell, entidad que adquirió la extinta Caja Mediterráneo (CAM), anunció ayer la amortización anticipada del saldo vivo de diez emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por un importe conjunto de 85,3 millones. De ellos, algo más de 36 millones corresponden a emisiones de la caja alicantina y otros 100.000 euros son obligaciones subordinadas de Caja de Ahorros de Torrent que tenían como fecha de vencimiento el próximo 25 de febrero, según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, la entidad financiera catalana da una salida a los inversores que todavía están en posesión de algunos de estos productos, ya que recuperarán lo invertido. Banco Sabadell, con la autorización previa del Banco de España, abonará en efectivo el 100% del importe nominal y, en su caso, la remuneración devengada y no pagada. Con ello, la entidad ya no cuenta con ningún producto híbrido en su balance.

Los inversores que todavía poseen alguno de estos productos son aquellos minoristas que en su momento rehusaron acudir al canje por acciones que ofreció la entidad. Por el contrario, quienes optaron por convertir el producto en títulos de Banco Sabadell salieron ganando por la evolución que ha tenido la cotización de la entidad desde entonces. Para los primeros, el mal menor es recuperar el 100% del valor nominal de su inversión.

Banco Sabadell realizó en 2012 dos ofertas de canje por acciones sobre las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas colocadas a la clientela minorista. Como consecuencia de estos canjes, los tenedores han podido recuperar la totalidad del dinero invertido más una rentabilidad adicional si han mantenido las acciones. La rentabilidad actual acumulada es del 11% para expreferentistas BS y Guipuzcoano y del 23% para los poseedores de preferentes de la extinta CAM.

Se trata, no obstante, de emisiones residuales diferentes de las cuotas participativas que en su mometo emitió la CAM, un instrumento cotizado similar a las acciones -con cobro de dividendos pero sin derechos políticos- en el que quedaron atrapados miles de inversores tras la intervención de la caja alicantina. En el proceso de liquidación de la entidad, iniciado en 2012 bajo la dirección del FROB, las cuotas participativas quedaron valoradas a cero euros.

Pese a que estos ahorradores intentan que Banco Sabadell responda por esas cuotas, la entidad siempre ha defendido que estos productos no forman parte de los activos de Banco CAM, la entidad que adquirió, sino que quedaron en la caja que posteriormente se transformó en fundación. No obstante, el juez de la Audiencia Nacional que investiga a los anteriores responsables de la entidad alicantina decidió el pasado verano ampliar a Banco Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas de la CAM.

De entre las emisiones que se amortizarán, la de mayor importe son las participaciones preferentes serie C emitidas por Capital CAM SAU, cuyo saldo vivo es de 20,4 millones de euros. Tras esta se sitúan otras dos emisiones (participaciones preferentes serie A y participaciones preferentes serie B) de 6,97 y 3,45 millones, respectivamente.

Por otro lado, existe una emisión de deuda subordinada especial original de Caja de Ahorros del Mediterráneo cuyo saldo vivo es de 6,13 millones de euros que también será amortizada.

Comunicat d’AIVCAM

Comunicado de AIVCAM tras la reunión con el abogado Antonio Montiel sobre contencioso cuotas participativas

Aivcam ha decidido dirigirse a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que abra una investigación acerca del perjuicio a los derechos de los impositores conservadores de la CAM que les endosaron cuotas participativas y solicita testimonios de impositores conservadores para añadir a la petición.

AIVCAM tras la reunión realizada el martes 1 de julio del 2014 con el abogado de Valencia Antonio Montiel http://montiel-perezabogados.com/ ha decidido lo que sigue:
La incertidumbre sobre la permanencia del Banco de Sabadell como imputado por la vía penal en la causa que instruye el juez Javier González Bermúdez sobre la CAM es muy alta después de que la Fiscalía Anticorrupción, al frente de la cual está Antonio Salinas Casado, ha pedido archivar la causa de las cuotas de la CAM al no ver delito de estafa i, ello,  a pesar de la contundente respuesta al recurso del BSAB que Carlos Gómez-Jara abogado de la Fundación CAM ha efectuado para intentar desviar sobre el BSAB las reclamaciones que, por la vía de lo civil, la Fundación CAM está siendo condenada.
AIVCAM que siempre ha evitado aumentar las pérdidas de los impositores conservadores que les endosaron de manera heterodoxa las cuotas participativas piensa que en estas circunstancias, en que el Fiscal del Estado coincide con el BSAB, es recomendable esperar a la resolución del recurso de apelación presentado por el BSAB, dado que la provisión de fondos para personarnos en la causa por parte de procuradora y abogado es substancial.
A la espera de esta resolución, como vía adicional pero ya decidida, AIVCAM de acuerdo con el abogado Antonio Montiel, ha decidido dirigirse a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (CPPE) para que abra una investigación acerca del perjuicio a los derechos de los impositores conservadores de la CAM que, en exclusiva para esta Caja y de manera heterodoxa, les endosaron un producto de alto riesgo introducido en España, entre el 2007 y el 2008, por Luis de Guindos que trabajaba a la sazón para Lehman Brothers y que en su comercialización los supervisores, Banco de España i CNMV, actuaron con frivolidad al no evitar su comercialización a los impositores conservadores de la CAM.  Uno de los objetivos de esta petición seria para que la Comisión indicara a las autoridades europeas que liberase al BSAB para que  pudieran indemnizar a los impositores conservadores convertidos de manera heterodoxa en accionistas.
En la documentación a presentar a la CPPE además de las sentencias de Segorbe y Benixama añadiremos los testimonios de impositores conservadores para ilustrar la petición, por lo que hacemos un llamamiento para recabar esta información que la podéis enviar a aivcam@nemsabadell.eu  La documentación estará lista en septiembre para ser presentada a la Comisión europea en octubre.
AIVCAM informará a los eurodiputados valencianos Esteban González Pons (PPCV), Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE), Marina Albiol Guzmán (EUPV) y Jordi Sebastià Talavera (Primavera Europea) para que procuren hacer un seguimiento de la petición.

‘Campanya de Vinculació’: Renovació de llistats

‘Campaña de Vinculación’: Renovación de listados (febrero 2014). Transmitir la iniciativa a familiares y conocidos.

 

AIVCAM/NEM Sabadell. Comunicado 2014/02/23

Ayer sábado, 22 de febrero, en Alacant, un importante y significativo cargo institucional acompañado por un abogado, mantuvo una esperanzadora reunión con AIVCAM/NEM Sabadell en donde se trató, entre otros temas, la necesaria continuidad de la inconclusa ‘Campaña de Vinculación’ del Banco de Sabadell, dirigida a los antiguos impositores de la CAM de perfil conservador en el momento en que les endosaron las cuotas participativas.

AIVCAM /NEM Sabadell desconoce el número de personas que ya se han (nos hemos) beneficiado de la ‘Campaña de Vinculación’, consistente en la donación, por parte del BSAB, de ‘semillas vivas’ para compensar las ‘semillas muertas’, y también desconocemos, y es lo más importante, el listado de personas, con nombre y apellidos, de perfil conservador en el momento en que les endosaron las cuotas participativas, que todavía no les han propuesto acogerse a esa campaña. Datos, todos ellos, en posesión del Banco de Sabadell.

Próxima la Junta de Accionistas del BSAB en que nos veremos de nuevo las caras con la Dirección del Banco de Sabadell y de la tradicional Asamblea previa que AIVCAM/ NEM Sabadell convocará de nuevo en Elx, es urgente que:

1. No desistamos por hacer universal la ‘Campaña de Vinculación’ para que alcance al resto de impositores conservadores de la CAM con cuotas.

2. Para ello UNA VEZ MÁS hemos de RENOVAR los listados por lo que solicitamos de nuevo los datos  de aquellos que NO HAN SIDO LLAMADOS para beneficiarse de la ‘Campaña de Vinculación’.

Los datos a enviar a aivcam@nemsabadell.eu son:

– Nombre y apellidos.

– Documento nacional de Identidad (DNI).

– Número de cuotas.

– Euros que se pagaron por esas cuotas.

– Población y oficina actual.

– Teléfono fijo y móvil.

– Correo electrónico.

3. Para más información no dudéis en llamar al 650 537 213 (Víctor)

4. Transmitir la iniciativa a familiares y conocidos.