Arxiu de la categoria: Cançons

S’ha feito de nuey. (M)

S’HA FEITO DE NUEY – Letra de Pepe Lera

S’ha feito de nuey.
Tu m’aguardas ya.
Lo peito me brinca’n
tornarte a besar.

Lo nuestro querer
no se crebará
anque charren muito
y te fagan plorar.

Yo no’n quiero vier
güellos de cristal
mulláus por glarimas
que culpa no han.

Escuita, muller,
dixa de plorar.
Yo siempre he estau tuyo,
tu mía has d’estar.

Dicen qu’un querer
ye de dos, no más,
y que ye más fácil
ferlo caminar,
cuando l’uno caye,
l’otro a devantar.

Cuando l’uno caye,
l’otro a devantar;
s’ha feito de nuey,
tu m’aguardas ya,
lo peito me brinca’n,
te quiero besar!

S’ha fet de nit i tu m’esperes ja, el pit em salta per tornar-te a besar. El nostre voler no es trencarà encara que parlen molt i et facen plorar, jo no vull veure els teus ulls enrasats de llàgrimes sense tenir culpa de res. Escolta, dona, deixa de plorar, jo sempre he sigut per a tu i tu per a mi seràs. Diuen que l’amor és cosa de dos, i que és mes fàcil fer-ho caminar si quan un cau l’altre li ajuda a alçar, quan un cau l’altre li ajuda a alçar, el pit em salta, et vull besar.

La cançó cristiana Kumbaià que dóna origen als ‘kumbaiàs-xiruquerus’ que nodreixen l’esquerra a la CAC, la CAV i l’Estat

kumbaià
1 adj Dit de l’estil, el tarannà, la música, etc., característics de certs ambients escoltes, excursionistes, ecologistes o progressistes catalans. L’esperit kumbaià. Cançons kumbaiàs.
2 adj i m i f Dit de la persona que participa de l’esperit kumbaià. Una noia kumbaià.
kum_ba_ià.